a-kassan.org 2010

A-kassor

Här hittar du en förteckning över samtliga 32 A-kassor i Sverige. Listan innehåller också kontaktuppgifter till A-kassorna.

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa
www.aea.se
Tel. 08-412 33 00
E-post: post@aea.se

Arbetslöshetskassan för service och kommunikation (SEKO)
www.seko.se
Tel: 020-678 00 00
akassan@seko.se

Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa
www.svenskbensinhandel.se
Tel. 08-700 63 30
a-kassan@svenskbensinhandel.se

Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa
www.byggnads.se
Tel. 010-60118 00
a-kassan@byggnads.se

Elektrikernas arbetslöshetskassa (EAK)
www.internetkassan.nu/26
Tel. 0771-469100

Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa (FAK)
www.fakakassan.se
Tel. 08-31 94 84
akassan@fakakassan.se

Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa (FEAK)
www.fastighets.se
Tel. 0771-60 50 50
a-kassan.fk@fastighets.se

Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa
www.ffakassan.se
Tel. 08-791 17 50
fragor@ffakassan.se

GS arbetslöshetskassa
www.gf.se
Tel. 010-470 68 00
akassa@gf.se

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa
www.internetkassan.nu/66
Tel. 08-667 32 60
kh.andersson@hamnarbetarnasakassa.se

Handelsanställdas arbetslöshetskassa (HA)
www.handels.se
Tel. 08-412 68 00
akassan@handels.se

Hotell- och restauranganställdasarbetslöshetskassa
www.hrak.se
Tel. 0771-435 060

IF Metalls arbetslöshetskassa
www.ifmetall.se
Tel. 08-786 80 00
postbox.fk@ifmetall.se

Journalisternas arbetslöshetskassa
www.journalisternas-akassa.se
Tel. 08-613 75 60

Kommunals arbetslöshetskassa (KAK)
www.kommunal.se/akassa
Tel. 020-29 24 10

Ledarnas arbetslöshetskassa
www.ledarnasakassa.se
Tel. 0200-87 12 12
akassan@ledarnasakassa.se

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa
www.livs-akassa.se
Tel. 08-796 29 90
akassa@livs.se

Lärarnas arbetslöshetskassa
www.lararnasakassa.nu
Tel. 0770-33 00 10

Musikernas arbetslöshetskassa (MUA)
www.internetkassan.nu/7
Tel. 08-587 060 60
info@musikernasakassa.se

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa
www.pappers.se
Tel. 08-796 61 00
info@pappers.se

Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa (SLAK)
www.slf.a.se/slak
Tel. 08-583 548 75
slak@slf.a.se

SKTFs Arbetslöshetskassa
www.sktfsakassa.se
Tel, 0200-773 800
info@sktfsakassa.se

Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SmåA)
www.smakassa.se
Tel. 08-723 44 00
info@smakassa.se

STs arbetslöshetskassa
www.stsakassa.se
Tel. 08-517 590 00
ersattning@stsakassa.se

Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa (SHA)
www.akassan.com
Tel. 08-506 471 10

Sveriges arbetares arbetslöshetskassa (SAAK)
www.saak.se
Tel. 08-545 912 50

Sveriges fiskares arbetslöshetskassa (SFA)
Tel. 031-42 70 80
post@fiskares-akassa.nu

Säljarnas arbetslöshetskassa
www.saljarnas-akassa.se
Tel. 08-617 02 60
info@saljarnas-akassa.se

Teaterverksammas arbetslöshetskassa (TAK)
www.teaterverksammasakassa.se
Tel. 08-651 92 90
akassan@teaterforbundet.se

Transportarbetarnas arbetslöshetskassa
www.internetkassan.com/19
Tel. 010-480 35 00

Unionens arbetslöshetskassa
www.unionensakassa.se
Tel. 0770-77 77 88 
Copyright © A-kassan